Jakie korzyści daje połączenie z Polem Akaszy?

Pole Akaszy to cudowna przestrzeń. I jeśli choć raz byłaś w świadomym połączeniu z Akaszą wiesz już, że słowa nie są w stanie tak naprawdę opisać tych niesamowitych odczuć i emocji, jakie odczuwa się w trakcie czytania. Kroniki Akaszy to nie tylko “duchowe uniesienia”. Poprzez połączenie się z tą wysokowibracyjną przestrzenią ładujemy swoje akumulatory świetlistą […]